1392/11/27 یکشنبه

هیئت علمی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی فاطمه عمرانی
ایمیل ارتباط با دانشجو my_nice_student@yahoo.com
ایمیل شخصی f.omrani@pnu.ac.ir
شماره تماس دفتر کار 08635453187